Chyť mě, jestli to dokážeš. Jaké strategie používají lidé k utajení nevěry?

Partnerská nevěra je běžný jev. A tak, jak existují různé finty na její odhalení, lidé neustále přicházejí s novými a četnými promyšlenými strategiemi, jak ji za každou cenu ututlat.

Jejich výzkumem se dosud ještě nikdo nezabýval, byť o konceptu nevěry, jejích spouštěčích či možných následcích existuje již obrovské množství vědeckých bádání.

Řecký evoluční psycholog Menelaos Apostolou přišel v nejnovějším výzkumu se zajímavými a komplexními zjištěními.

Podrobně v něm popisuje taktiky, jakými se nejčastěji lidé snaží zakrýt stopy, které by je při nevěře mohli prozradit, a jaký vliv na jejich jednání může mít soubor negativních osobnostních rysů jako například machiavelismus, psychopatie či narcismus.

Na pohlaví nezáleží. Nevěru skrýváme podobně

Dlouhodobý intimní vztah člověku prospívá v mnoha ohledech. Zejména pokud jde o zabezpečení potomstva. Apostolou však tvrdí, že rovněž můžeme benefitovat iz mimopartnerských vztahů.

The older couple has a conflict. Upset mature woman, quarrel with her husband. Relationship crisis.

„Umožňuje to lidem mít někoho v záloze v případě, že je vlastní partneři zemřou nebo je opustí,“ píše v nové studii zveřejněné v časopise Personality and Individual Differences.

Opírá se io názory, že nevěra poskytuje lidem přístup k dalším materiálním zdrojům – u mužů například zvyšuje počet možných potomků a ženám umožňuje přístup ke geneticky vhodnějším reprodukčním partnerům kromě jejich primárního vztahu.

Aby Apostolou prozkoumal způsoby, jakými se lidé snaží skrývat nevěru, navrhl dvě studie.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram